W czym się specjalizujemy

SYSTEM WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

 • Audyt systemu wynagradzania
 • Projektowanie systemu wynagrodzeń z transparentnymi zasadami zmian wynagrodzeń – przyciągasz i utrzymujesz najlepszych
 • Uporządkowanie stanowisk wg wartości dla organizacji
 • Budowa ścieżek karier
 • Komunikacja zasad wdrażanego systemu wynagrodzeń na każdym szczeblu organizacji

EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Optymalizacja struktury organizacyjnej
 • Restrukturyzacja/budowa działów HR
 • Zarządzanie przez cele – budowa kultury odpowiedzialności
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

ANALIZA PRACY I BUDOWA OPISÓW STANOWISK PRACY

 • Analiza zakresu prac na poszczególnych stanowiskach w celu zapewnienia efektywnych struktur organizacyjnych
 • Projektowanie opisów stanowisk definiujących odpowiedzialność, uprawnienia oraz wiedzę w kontekście osiągania wyników biznesowych

EFEKTYWNOŚĆ KOMPETENCYJNA

 • Diagnoza potencjału pracowników
 • Badanie dopasowania do stanowiska
 • Budowa matryc kompetencji pracowników

BIZNES PARTNER W ZAKRESIE REKRUTACJI

 • Projekty rekrutacyjne top menadżerów, kadry zarządzającej średniego  i wyższego szczebla
 • Procesy pozyskiwania kluczowych pracowników do działów HR

METODY REKRUTACJI DOSTOSOWANE DO ZŁOŻONOŚCI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 • Rekrutacja otwarta poprzez publikację ogłoszeń 
 • Direct search – pozyskiwanie kandydatów za pośrednictwem bezpośredniego dotarcia do najlepszych kandydatów

PROFIL KANDYDATA DOPASOWANY DO KULTURY ORGANIZACYJNEJ ORGANIZACJI

 • Stosujemy wywiady kompetencyjne, testy psychologiczne oraz weryfikujemy referencje

SZKOLENIA MENADŻERSKIE 

 • STANDARD KOMPETENCJI MENADŻERSKICH

Kompleksowy certyfikowany program rozwoju kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla zbudowany z cyklu 6 szkoleń z zakresu zarządzania zespołem

 • PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE 

Certyfikowany program doskonalenia przewagi konkurencyjnej biznesu poprzez działania menadżerskie. Cykl 5 szkoleń z zakresu przywództwa.

 • PRZYWÓDZTWO OSOBISTE – JAK STAĆ SIĘ LIDEREM

Szkolenie z zakresu budowania autorytetu, inspirowania zespołu do działania i budowania cech niezbędnych do bycia świadomym i skutecznym szefem. 

 • ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Szkolenie z zakresu zarządzania organizacją oparte na modelu kaskadowania celów strategicznych na cele operacyjne oraz monitorowania stopnia realizacji celów i nagradzania rezultatów.

COACHING  

 • COACHING BIZNESOWY

Coaching kadry średniego szczebla ukierunkowany na budowanie świadomości i dokonywanie wyborów prowadzących do zmian w zakresie osiąganych rezultatów

 • EXECUTIVE COACHING

Coaching wyższej kadry zarządzającej, prowadzony w celu wzmocnienia zdolności w zakresie decyzji i przywództwa